“En funció de qui mana, els criteris que s’apliquen a l’empresa sobre discriminació per orientació sexual són uns o altres”. (El Mirall del 14/1/2020, 2a hora)

Amb Asun Capalvo, tècnica de prevenció de riscos laborals.