Reportatge (Tot el que passa del 1/10/2019)

sobre les al•legacions presentades per partits polítics i entitats de la vila contra l’aprovació inicial del nou POUM d’Esparreguera