ESPAI DE CATALÀ (Calafell Matí del 31/10/2019)

Participants dels cursos de català a Calafell ens parlen de Tots Sants en els seus països d'origen