Resuming podcast

Entrevista del dia a Mar Vizoso - 10/5/2023

Entrevistes de la Justa

Conversa amb Mar Vizoso, coordinadora de les "Estones de Clàssica" de l'Ateneu, sobre la música des d'una perspectiva més que clàssica