Infocaldes
logoprograma
L’informatiu diari amb l’actualitat política, social, cultural i econòmica de la vila de la mà i de la veu d'Andrea Lizana. Inclou l’agenda de la setmana. S'emet en directe a les 13:30h i en diferit a les 15h, a les 20h i a les 22h