La Torre Roja. Dimecres a les 19h
logoprograma
Programa d'història mundial i de Caldes, amb diverses seccions com la del Raimundo Garcia. Conduït per Jordi Macerias i Gema Sánchez.