Batibull
logoprograma
Dissabtes, de 12 a 14 h. Magazine amb gust vicentí per acompanyar el migdia de dissabte.