Actualitat: Informe conjuntura econòmica FEGP (David Moreno) (Calafell Matí del 13/3/2019)

None